naše deti v programe : adopčný program škola namiesto ulice

Faisal Zarif
Faisal žije s matkou. V programe Aschiany ho zastupuje starší brat. Rodina žije v dvojizbovom dome bez elektriny. Brat pracuje v štátnej službe a zarába 50 USD mesačne. Faisal by sa chcela stať učiteľom. Rád hrá volejbal.