filmový festival Jeden svet v Prievidzi Prievidza pomáha Ukrajine BERKAT
Jeden svet
14. ročník festivalu dokumentárnych filmov
14. - 17. marec 2023 | Kino Baník | Prievidza

Filmový festival Jeden svet v Prievidzi organizuje občianske združenie Berkat
Chceme malou troškou prispieť k zlepšeniu stavu sveta. Drobnými, ale konkrétnymi aktivitami pomôcť ľuďom kdekoľvek na svete. Adresne a efektívne použiť získané prostriedky na zlepšenie ich života.
Viac info o Berkate: www.berkat.sk


Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli!

Ďakujeme partnerom festivalu


Vstupné

Vstupné v podobe troch druhov permanentiek


Festival Jeden svet

Filmový festival Jeden svet na Slovensku organizuje občianske združenie Človek v ohrození
Človek v ohrození je nezisková, mimovládna organizácia, založená v roku 1999, ktorá sa venuje humanitárnej pomoci, rozvojovej pomoci, podpore ľudských práv a vzdelávacím a informačným aktivitám na Slovensku.
Viac info o Človeku v ohrození: www.clovekvohrozeni.sk 

2% = 100%
2% z dane pre Berkat
Pomáhajte spolu s nami: darujte 2% z dane občianskemu združeniu Berkat a 100% z nich pomôže ľuďom Ukrajiny!
-> Naše údaje: obchodné meno (názov): Berkat Slovensko, o.z. a IČO: 42152445
-> Vyhlásenie - zamestnanci

Pomáhame Ukrajine
Prievidza pomáha Ukrajine
Od začiatku vojny pomáhame ľudom Ukrajiny v Prievidzi a okolí a aj priamo na Ukrajine. Naša spoločná pomoc presiahla hodnotu 200 000 €. A pokračujeme ... pomoc ľuďom Ukrajiny považujeme za veľmi dôležitú – Ukrajinky a Ukrajinci bojujú a trpia aj za našu slobodu!
-> Viac info: www.prievidzapomaha.sk

Facebook

Bolo nás 2329
Bolo nás 2533
Festival v roku 2019 na premietaniach pre verejnosť navštívilo 968 divákov. Doobedné školské premietania si pozrelo 1361 žiakov a študentov. Na 33 projekciách sme premietali 26 filmov.

Obchodík
Obchodík
Tak ako každý rok, aj tentokrát vám vo festivalom Obchodíku Jeden svet ponúkneme rôzne vecičky, pričom výťažok z predaja pomôže ľuďom Ukrajiny.<      ^      O festivale      Filmy      Hostia      Program      Archív

©2023 BERKAT      Powered by ISSO | Počítače - Internet - Servis - Renovácie