Škola namiesto ulice '10
Program adopcií na diaľku afgánskych detí ulice


Aktualizované informácie:
Z dôvodu logistických problémov, napr. aj s prekladmi informácií, a toho, že Afganistan nie je v mnohých ohľadoch fungujúca krajina (bankové prevody), niektoré kroky trvajú dlhšie.

V máji 2010 občianske združenie Človek v ohrození uzavrelo zmluvy na podporu 4 „nových detí“. Celkový počet detí v našom programe je v súčasnosti 70. Program opustili tri deti: Omid Jan Mohd, Sardar Mohd Abdul Satar a Mowla Gul Habib Khan, ktoré nahrádza Hasibullah Nasir, Samir Noor Ahmad a Niamatullah. Farhad Jalaluddin ukončil štúdium. Za neho do programu pribudne Hekmatullah Ghulam. Taktiež nastane výmena chlapca Tamin Momen za jeho sestru Nabilu, pretože otec detí ochorel a chlapec teraz bude musieť pomáhať rodine.

Dlhodobí darcovia podporuju „svoje“ dieťa opakovane niekoľko rokov. Predstavujú asi jednu tretinu všetkých darcov. Zároveň sa snažíme zabezpečiť dlhodobú podporu štúdia detí a z tohto dovôdu výrazne nenavyšujeme ich počet, aby sa v budúcnosti nestalo, že pre dieťa v programe nenájdeme darcu.

Môžete si pozrieť aj školské výsledky „Vašich detí“. Väčšina bola v štúdiu úspešná, avšak nájdu sa aj takí, ktorí skúšky nespravili. Tí však naďalej pokračujú v štúdiu a predmety, ktoré nespravili, budú opakovať.

Jedným z detí v programe je aj 13-ročný chlapec Sayed Ali Sayed Hasib. Sayed žije s matkou Malali a ďalšími 6 súrodencami v prenajatom dvojizbovom dome bez elekriky v Kábule. Matka zarába praním bielizne priemerne 30 dolárov mesačne. Sayed jej pomáhal zbieraním a predajom plastových obalov. Má rád volejbal a chcel by sa stať učiteľom.

Obchodná akadémia v Prievidzi pomáha dlhodobo Sardarovi Abdul Satarovi. Sardar žije s matkou a ďalšími 4 členmi rodiny v dvojizbovom dome bez elektriny v Kábule. Pôvodom je z provincie Zábul. Matka pracuje ako práčka a zarába $40 mesačne. Sardar by sa chcel stať učiteľom. Má rád futbal. Má dobrý zdravotný stav. Navyše, študenti realizovali aj zbierky na školské pomôcky.

Aktuálny zoznam detí, mená darcov a školské výsledky detí, ako aj aktuálne informácie o programe Škola namiesto ulice (najčastejšie otázky) nájdete na stránke Človeka v ohrození.

V mene detí ďakujeme za Vašu podporu!

(Niekoľko fotiek na Facebooku)


Škola pre deti v Afganistane nie je samozrejmosťou. Tisícky z nich, často siroty alebo polosiroty, pracujú na ulici a predajom drobného tovaru sa snažia pomôcť uživiť svoju rodinu. Hoci ako každé deti majú svoje sny a radi by sa stali lekármi, učiteľmi či vedcami, vymeniť školu za ulicu si nemôžu dovoliť - 20 dolárov, ktoré v priemere za mesiac na ulici zarobia, by ich rodinám bytostne chýbalo.

Fotky detí adoptovaných v rámci programu - Farima, Omid, Zakiria, Nazema, Ismatullah, Mariam...

Rozhovor o Afganistane s Marcelou Ondekovou, programovou manažérkou organizácie Človek v ohrození.