Škola namiesto ulice '10
Program adopcií na diaľku afgánskych detí ulice

Škola pre deti v Afganistane nie je samozrejmosťou. Tisícky z nich, často siroty alebo polosiroty, pracujú na ulici a predajom drobného tovaru sa snažia pomôcť uživiť svoju rodinu.

Hoci ako každé deti majú svoje sny a radi by sa stali lekármi, učiteľmi či vedcami, vymeniť školu za ulicu si nemôžu dovoliť - 20 dolárov, ktoré v priemere za mesiac na ulici zarobia, by ich rodinám bytostne chýbalo.

Príspevok vo výške 200 € zabezpečí, aby afganské dieťa mohlo po celý rok namiesto práce na ulici navštevovať školu - a hlavne - dostane nádej na lepší život.

Princíp fungovania programu "adopcie na diaľku", ktorý Človek v ohrození realizuje od roku 2005 spolu s lokálnym partnerom - afganskou organizáciou Aschiana, spočíva v tom, že rodina dostane od darcu mesačný príspevok, aby dieťa nemuselo pracovať. V danom čase sa rodina zaviaže, že umožní dieťaťu vzdelávanie v štátnej škole.

Adopciou afganského dieťaťa podporíte jeho vzdelávanie. Aby sa však skutočne mohlo pripravovať na svoje vytúžené povolanie, nevyhnutná je dlhodobá podpora. Minimálna doba podpory každého dieťaťa je preto stanovená na 1 rok. K 1. januáru 2010 bolo v adopčnom programe spolu 66 detí.


Odpovede na najčastejšie otázky
Viac informácií na stránke Človeka v ohrození
Dlhodobý projekt TWIN SCHOOL, ktorého súčasťou je spolupráca s afganskými školami

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosíme kontaktujte na adrese jedensvet@prievidza.net.