jeden svet v prievidzi BERKAT Facebook Page

Filmy Jedného sveta v Prievidzi na mape
Súťaž Jeden svet v pohybe pokračuje do konca marca pre školy