filmový festival Jeden svet v Prievidzi
Jeden svet

7. ročník festivalu dokumentárnych filmov
17. - 22. marec 2014 | Dom kultúry | Prievidza
Facebook
Berkat
komu pomáhame?
chcem pomôcť!
daruj permanentku 1+1

O festivale


Meníme svet – je hlavným mottom tohto ročníka festivalu
Takmer všade vo svete, ale aj na Slovensku, je občiansky aktivizmus na vzostupe. Akoby sme pochopili, že ani štát ani samospráva za nás všetko nevyriešia. Ak sa nám niečo nepáči, musíme to zmeniť sami. Zatiaľ sa to u nás darí najmä lokálnym iniciatívam, no odtiaľ je to už len na skok k celkovým spoločenským zmenám.
Zelené hliadky pôsobia vo viacerých slovenských mestách. Ľudia, ktorí sa už nedokážu pozerať na hromadenie odpadkov a mestá plné reklám, sa jednoducho pustili do upratovania svojho okolia. Mnohí pochopili i to, že verejné priestranstvá a staré budovy sa nepodarí revitalizovať bez občianskej iniciatívy. Príkladom je Nová synagóga v Žiline, bratislavské Kamenné námestie, či historická Stará tržnica na Námestí SNP, ktorá je dnes opäť plná trhov a podujatí a to len vďaka aktivistom. Aktivisti sa prejavujú rôzne – píšu blogy, zakladajú komunitné záhrady, angažujú sa za nové cyklotrasy. To, že už vidno výsledky, mnohých ďalších inšpiruje.
Na festivale Jeden svet prostredníctvom filmov ukážeme tiež rôzne druhy občianskej statočnosti a aktivizmu v krajinách, kde si to vyžaduje oveľa viac odvahy ako u nás.


Vstupné

Vstupné v podobe troch druhov permanentiek
Zvýhodnené celofestivalové permanentky s darčekom


Organizátori


Filmový festival Jeden svet v Prievidzi organizuje občianske združenie Berkat
Chceme malou troškou prispieť k zlepšeniu stavu sveta. Drobnými, ale konkrétnymi aktivitami pomôcť ľuďom kdekoľvek na svete. Adresne a efektívne použiť získané prostriedky na zlepšenie ich života. Využívajúc princíp o inej sile jedného eura na Slovensku resp. v Európe voči krajinám, kde sa jeho dopad znásobí, zameriavame svoju pozornosť na pomoc do chudobných častí sveta.
Viac info o Berkate: www.berkat.sk

Človek v ohrození
Nadácia Slovenskej sporiteľne

Filmový festival Jeden svet na Slovensku organizuje občianske združenie Človek v ohrození
Človek v ohrození je nezisková, mimovládna organizácia, založená v roku 1999, ktorá sa venuje humanitárnej pomoci, rozvojovej pomoci, podpore ľudských práv a vzdelávacím a informačným aktivitám na Slovensku. Generálnym partnerom festivalu je Nadácia Slovenskej sporiteľne. Okrem Bratislavy sa 14. ročník festivalu Jeden svet bude konať až do apríla 2013 vo viac ako 20 mestách na Slovensku.
Viac info o Človeku v ohrození: www.clovekvohrozeni.sk


 

Komu pomáhame
Komu pomáhame
Výťažok z minuloročného festivalu vo výške 4848,50 € bol darovaný na účely verejnej zbierky Berkat pomáha a to konkrétne na transplantácie očných rohoviek nevidiacim v Afganistane a na pomoc miestnej komunite v horskej dedinke Agouti v Maroku.


Filmy na mape

Bolo nás 3263
Bolo nás
Minuloročný festival na premietaniach pre verejnosť navštívilo 1564 divákov. Doobedné školské premietania si pozrelo 1699 žiakov a študentov. Na 38 projekciách sme premietali 25 filmov.

Obchodík
Obchodík
Aj tento rok vám v Obchodíku Jeden svet ponúkneme rôzne vecičky, pričom výťažok z predaja ide na zbierku Berkat pomáha.

2% z dane pre Berkat
2% z dane pre Berkat
Darujte 2% z vašich daní Berkatu a darujete zrak v Afganistane alebo štúdium v Maroku! Garantujeme vám, že váš príspevok bude v plnej výške použitý na transplantácie očných rohoviek alebo na štúdium na „college“. Viac info nájdete na www.berkat.sk.

<      ^      O festivale      Filmy      Hostia      Sprievodné podujatia      Program      Archív

© 2014 BERKAT      Powered by ISSO | Počítače - Internet - Servis - Renovácie