Partneri festivalu:
ISSO | Počítače - Internet - Servis - Renovácie MIP - Tlačiarne, Inkjet cartridge, Tonery Siemens Slovensko HBP Security ~ Spoľahlivá ochrana osôb a majetku. Handlovská energetika - výroba tepla spaľovaním drevenej štiepky FAIR Bojnice - Nábytkové komponenty, Nábytok a interiéry
Občianske združenie Človek v ohrození
Festival podporili:Spoluorganizátori:
MY NOVINY: HORNONITRIANSKE NOVINY24hod.sk - Online denník pre všetkýchDobrá víla - BojnicePrievidzaNET - internet bez obmedzeníregionPRESS, s.r.o. - PrievidzskoSkanskaSuperTričko.sk - veselé tričká s potlačouvatel - umelecko-produkčná agentúra Mesto Prievidza Kultúrne a spoločenské stredisko, Prievidza
Jeden svet 2010 | festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2011
medzinárodný festival  
dokumentárnych filmov
15.-19. marca v Dome kultúry v Prievidzi 15.-19. marca
v Dome kultúry
v Prievidzi
26 filmov, 9 kategórií
Bohatstvo chudobných, JS pre školy, Máte právo vedieť, Pohľad späť, Slovenský dokument, Strety a stretnutia kultúr, Zaostrené na Irán a Afganistan, Zelené výzvy a Znášanlivý / Neznášanlivý.
Jeden svet     anketa
diskusie
súťaž
výstavy
Jeden svet
Jeden svet Festival organizuje občianske združenie Človek v ohrození, ktoré sa už viac ako 10 rokov zameriava na adresnú humanitárnu a rozvojovú pomoc, podporu ľudských práv a vzdelávacie a informačné aktivity.     Jeden svet ukážky
z filmov
ukážky z filmov

o festivale

filmy

hostia

sprievodné podujatia

program

archív

Facebook

YouTube

Picasa

mapa pomoci

ČVO

Jeden svět

filmy na ČT

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

VÝSTAVY | TV JEDEN SVET | DIVÁCKA ANKETA | SÚŤAŽ
ZBIERKA BERKAT - PROJEKT ADŽAMAL


ZBIERKA BERKAT - PROJEKT ADŽAMAL

Panenky, ktoré pomáhajú vrátiť zrak

Zbierka bude zameraná na získanie prostriedkov na zakúpenie očných rohoviek, ktoré pomôžu vo vzdialenom Kábule vrátiť zrak nevidiacim ľuďom. Vrátenie zraku v krajine akou je v súčasnosti Afganistan, znamená šancu doslova prežiť. V súčasnosti už v Kábule čakajú traja vybraní pacienti na transplantáciu rohovky - Safia, Belal a Hasib. Na jednu transplantáciu rohovky treba 944 €.

Transplantácie sa prevádzajú na očnej klinike Nur (to znamená Svetlo), ktorú zriadil na začiatku Berkat. Ako jeden z príkladov môže slúžiť príbeh desaťročného dievčaťa menom Brother Bakht. Pre svoj hendikep sa nemohla hrať s ostanými deťmi, ani nechodila von z domu. Tiež chcela pomáhať mamičke v kuchyni, ale zvyčajne niečo rozbila. Po operácii chcela ísť čím skôr do školy a hneď potom navštíviť svoju vzdialenú kamarátku. Jej mama povedala, že Brother sa hanbí rozprávať pred cudzími ľuďmi, ale že je nesmierne vďačná a že sa bude modliť za ľudí, čo jej kúpili rohovku.

A viete čo je na tom úžasné a zároveň strašné a smutné zároveň? U nás alebo v každom štáte s vyspelým zdravotníctvom by väčšinou v pohode transplantovali obidve rohovky, v Afganistane si toto finančne nie je možné dovoliť a tak sa každému pacientovi zachraňuje iba jedno oko. Ale aj tak je to fantastické, keď sa podarí vniesť do jeho života svetlo, lebo bez zraku tam nemá šancu uspieť a žiaľ ani prežiť trošku normálny život.

Legenda o Berkate
Od moslimských duchovných v Afganistane počuť takéto vysvetlenie pôvodu slova: sedí doma osamelý muž. Pripravuje si večeru a má len jednu malú, surovú rybičku. Ledva dvakrát do úst. Začne ju opekať na ohni, keď v tom niekto zaklope na dvere. Príbuzní prišli na návštevu. Bolo ich dvanásť. Muž sa smutne pozrie na scvrknutú rybičku a premýšľa, ako naplniť moslimský zvyk pohostiť prichádzajúcich, aj keď sa dopredu neohlásili. Nič mu nepríde na um. Dá rybku na tanier, všetci sa usadia na udupanú zem pokrytú kobercom a začnú uždibovať. Za pár minút sú všetci najedení dosýta. A z rybky ešte trochu mäsa zostalo pre mravcov a mačku. Hojnosť z mála. To je Berkat.

Ako bude možné pomôcť?
Ako bude možné pomôcť?
Počas festivalu budú na predaj panenky za základnú cenu 11 €, pričom celá suma pôjde priamo občianskemu združeniu Berkat. Na tento účel bude presmerovaný aj výťažok z predaja ďalších veci počas festivalu (tričká, odznaky, knihy...) a vďaka podpore partnerov aj celá suma vstupného.

Čo to je Berkat
Způsob myšlení. Jak máme v naší preambuli: „Berkat pomáhá nám, Evropanům, být lepší. Ale i když je to skoro filozofický směr, má své zcela konkrétní, pozemské podoby. Tou nejzákladnější je spolek žen – dobrovolnic, doplněný o několik extrémně trpělivých a shovívavých mužů, povětšinou z řad manželů zmíněných dobrovolnic. Náš počet se mění, podle toho, jak má kdo čas, jak je kdo zdráv, zda je na cestách necestách, jak má kdo chuť či finanční a jiné možnosti se zapojit. Účast na schůzích ani jiných akcích není nikdy povinná. Co povinné je? Držet dané slovo.

Hlavné ciele Berkatu
1. Bez zbytečné administrativy, kontrolováni především vlastnim svědomim, se snažme hledat v lidech i sobě to lepši,co v nich a nás dříme.
2. Pomáhat sobě I druhým, abychom ze sebe I z ostatních měli radost.I když na tohle asi grant nedostaneme, věřtem že se nám vyplatí touto cestou se vydat.

Hlavné zásady Berkatu
1. Pomáhat má smysl nejen těm, kteří jsou nám příjemní, líbí se nám, či je litujeme. Pomáhat je třeba všem, kteří to potřebují. Jsou i případy, kdy pomoc učinila z lumpa slušněho člověka.
2. Za vynaložené úsilí při poskytování pomoci druhému nelze čekat ani vděčnost ani žádné jiné odměny.
3. Pomáhat lidem z odlišných kultur nesmí být zaměňováno snahou přesvědčit je, že ta naše kultura je lepší.

Ako sme pomohli?
Ako sme pomohli?
3 076 € zložených zo vstupného počas premietaní pre školy, vstupného od divákov a podpory partnerov umožní realizovať trom nevidiacim pacientom v Kábule transplantáciu očnej rohovky!

Kompletné informácie o zbierke Berkat
Brožúra o Afganistane

Viac info o Berkate - www.berkat.cz


Výstavy fotografií

Afganistan očami detí

Afganistan očami detí
Pohľad na vlastnú krajinu sprostredkujú afganskí žiaci a žiačky zo škôl zapojených do medzinárodného projektu TWIN SCHOOL. Ďakujeme všetkým slovenským darcom a darkyniam fotoaparátov, bez ktorých by výstava nevznikla!
VIAC INFO: Vymeňte starý foťák za nový uhol pohľadu!
15. - 19. marec | foyer Domu kultúry v Prievidzi


Humanitárna pomoc ČvO v roku 2010

Humanitárna pomoc ČvO v roku 2010
V roku 2010 združenie Človek v ohrození uskutočnilo tri humanitárne intervencie väčšieho rozsahu – rozbehlo niekoľkomesačnú post-humanitárnu misiu po januárovom zemetrasení na Haiti, distribuovalo urgentnú pomoc a pridelilo finančné výpomoci rodinám po povodniach, ktoré zasiahli Slovensko v máji a v auguste, ako aj realizovalo niekoľkotýždňový post-humanitárny program v Pakistane postihnutom augustovými záplavami. Ďakujeme všetkým individuálnym, firemným i inštitucionálnym darcom, ktorí nám umožnili pomôcť tam, kde to bolo potrebné!
VIAC INFO: O Človeku v ohrození
15. - 19. marec | foyer Domu kultúry v Prievidzi


SOS POVODNE 2010 na Hornej Nitre


Prezentácia aktivít Človeka v ohrození a partnerov v rámci programu pomoci SOS POVODNE 2010 v našom regióne.
VIAC INFO: Zbierka SOS POVODNE 2010
V programe v piatok o 19:00


Non-stop vysielanie TV Jeden svet

Na LCD panely vo foyeri Kultúrneho domu v Prievidzi pripravujeme pre návštevníkov - ako aj náhodných okoloidúcich - prezentácie fotografií, ukážky z filmov, krátke spoty...

Divácka anketa o najlepší film festivalu

Tradičné hlasovanie divákov o najlepší film festivalu - hlasovať môže každý, vstupenky budú zároveň slúžiť ako hlasovacie lístky, vyplnené lístky sa budú žrebovať v súťaži.
Hlasovanie o najlepší film festivalu

Súťaž pre tých, ktorí hlasovali

Do súťaže budú zaradené vyplnené hlasovacie lístky z diváckej ankety o najlepší film festivalu. Ceny sa budú losovať z tomboly na záver festivalu.
PROGRAM: SOBOTA | 19:45
Filmy na telo


Belal, Safia a Hasib Belal, Safia a Hasib
3 076 € zložených zo vstupného počas premietaní pre školy, vstupného od divákov a podpory partnerov umožní realizovať trom nevidiacim pacientom v Kábule transplantáciu očnej rohovky!
Viac info o zbierke Berkat.

Bolo nás... Arsy - Versy Festival na poobedných premietaniach navštívilo viac ako 1350 divákov. Školských premietaní sa zúčastnilo 2235 žiakov a študentov. Nakoniec sa na 38 projekciách premietalo spolu 36 filmov.
Čísla 2011.

Arsy - Versy Arsy - Versy
V hlasovaní divákov o najlepší film festivalu zvíťazila snímka Arsy - Versy.
Kompletné výsledky.

Fotogaléria Fotogaléria

Obchodík Obchodík
859,50 € výťažok z predaja v Obchodíku:
>20 € pre projekt Berkat - Šťastné lietajúce koberce
>100 € pre eRko – Euphrasia v Nairobi
>36,50 € pre ČvO
>603 € pre Berkat – projekt Maroko
>100 € pre Žudro – projekt AfterPhurikane
Čísla 2011.

Home    Top    O festivale    Organizátori    Vstupné    Klub darcov    Filmy    Video    Hostia    Sprievodné podujatia    Program    Archív

©2011 Ivan Sýkora & Matej Sýkora. All rights reserved. Powered by ISSO | Počítače - Internet - Servis - Renovácie.

Človek v ohrození       Jeden svet       Monitor       Rozvojové vzdelávanie       Člověk v tísni       Jeden svět       Skutečná pomoc       Varianty